Pictorial Mark / Symbol คืออะไร?

Pictorial Mark / Symbol คือ การออกแบบกราฟิกที่เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของแบรนด์ ธุรกิจ หรือองค์กร ที่อาจสื่อความหมายของกิจกรรมหรือวิสัยทัศน์ขององค์กรนั้น ๆ ได้ ซึ่งต้องออกแบบกราฟิกออกมาให้จดจำได้ง่าย เห็นแล้วรู้ทันทีว่าคือแบรนด์อะไร แม้ว่ารูปภาพหรือสัญลักษณ์นั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการเลยก็ตาม โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้รูปทรงที่ไม่ซับซ้อน หรือเน้น 2D เพื่อที่จะสามารถเล่นกับพื้นที่ว่าง (Negative Space) ในบริเวณรอบ ๆ กราฟิกได้ในบางครั้ง เช่น Nike และ Apple เป็นต้น

สนใจปรึกษาเรา

เริ่มพูดคุยกับเราเพื่อเริ่มต้นโปรเจกต์ของคุณ