Corporate Identity

รับออกแบบ CI

CI หรือ Corporate Identity จะช่วยสร้างแบรนด์ของคุณให้โดดเด่น มีเอกลักษณ์ที่พิเศษเฉพาะตัว สามารถถ่ายทอดเรื่องราวและตัวตนของแบรนด์ที่คุณต้องการสื่อสารได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้ลูกค้าจดจำ และสร้างของน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ของคุณ

รับออกแบบ CI

CI คืออะไร

CI หรือชื่อเต็ม ๆ ว่า Corporate Identity คือวิธีที่แบรนด์นำเสนอตัวเองต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายนอกและภายในองค์กร เพื่อช่วยให้แบรนด์ของคุณโดดเด่น ดูน่าเชื่อถือ และแตกต่างจากแบรนด์อื่น ๆ ในตลาด
โดย CI มีองค์ประกอบหลัก ๆ อยู่ 2 ส่วนด้วยกัน คือ

1. Concept คือแนวคิดของแบรนด์ เรื่องราวความเป็นมา เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และจุดเด่นต่าง ๆ ของแบรนด์ที่นำมาใช้ในการสื่อสารแบรนด์

2. Design การออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ เช่น โลโก้ สี รูปแบบตัวอักษร เป็นต้น

ออกแบบ CI คือ
โดยในส่วนของ Design จะเป็นการออกแบบอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของแบรนด์ ให้เป็นที่จดจำของผู้บริโภค  เปรียบเสมือนกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติ ที่ช่วยกำหนดทิศทางสำหรับทุกบริบทในการออกแบบ และการนำเสนอแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น โลโก้ สี รูปแบบอักษร รวมไปถึงวิธีการใช้โลโก้ การจัดวางเลย์เอ้าท์ และทุกสิ่งที่ใช้ในสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ และ Social Media เรียกได้ว่าเป็นทุกสิ่งที่จะทำให้คนทั่วไปจดจำแบรนด์ของคุณได้ในแบบที่คุณต้องการ

องค์ประกอบของการออกแบบ CI

Logo

การออกแบบโลโก้เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของการสร้างแบรนด์ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดง Brand Image และทิศทางของแบรนด์
โดยจะมาพร้อมกับคู่มือการใช้งาน เพื่อให้คุณหรือลูกค้าของคุณสามารถใช้งานโลโก้ได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยน

Typography

ฟอนต์ หรือตัวอักษร เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการใช้งานไม่แพ้กับสิ่งอื่น ๆ เลย เพราะป็นสิ่งที่ช่วยสื่อสารเอกลักษณ์ของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นฟอนต์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
โดยจะประกอบไปด้วย รูปแบบของฟอนต์ที่แสดงออกถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ และการเลือกใช้ขนาดของฟอนต์ในแต่ละสื่อ แต่ละแพลตฟอร์ม

Color Palette

สีของแบรนด์ เรียกได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างจุดเด่นให้กับแบรนด์ สามารถสื่อความหมายของธุรกิจได้อย่างชัดเจน
โดยการสร้างชุดสีสำหรับใช้งานในทุก ๆ การสื่อสารของแบรนด์ จะช่วยควบคุมการออกแบบให้ออกมาในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจ

Key Visual

ภาพสื่อสารหลัก ที่แบรนด์สามารถนำมาพัฒนารูปแบบการสื่อสารสำหรับการออกแบบ จะช่วยเสริมสร้าง Brand Image ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบภาพกราฟฟิก ไอคอน และรูปภาพต่าง ๆ
โดยจะช่วยให้สามารถมองเห็นภาพรวมและสิ่งที่แบรนด์ตั้งใจจะสื่อออกมา เพื่อนำไปใช้ในส่วนต่าง ๆ ของแบรนด์ได้

Mood & Tone

อารมณ์ ความรู้สึกของลูกค้าเมื่อได้สัมผัสแบรนด์ ซึ่งเป็นสิ่งที่แบรนด์ต้องการสื่อสารผ่านการออกแบบต่าง ๆ
โดยการคุม Mood & Tone ของงานออกแบบให้ไปในทิศทางเดียวกันในทุกช่องทางการตลาด รวมถึงแพคเกจจิ้งสินค้า นามบัตรต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกค้ารู้สึกและสัมผัสถึงอารมณ์ที่แบรนด์ต้องการจะสื่อได้แบบเดียวกันไม่ว่าจะเข้าผ่านช่องทางใด ทำให้แบรนด์ดูน่าเชื่อถือ และสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน

Design Guideline

เป็นการนำเอาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่กล่าวมา มาออกแบบเป็นตัวอย่าง Mock-up หรือแบบจำลองงานจริงที่จะต้องนำมาใช้กับแบรนด์ เพื่อให้เห็นภาพการนำไปใช้จริง ว่าต้องมีการจัดวางอย่างไรบ้าง
ไม่ว่าจะเป็น นามบัตร, หัวจดหมาย, ตัวอย่างงานออกแบบ Packaging, Template สำหรับ Presentation slide หรือ สำหรับการโพสต์ Content ใน Social Media, โบรชัวร์, และโปสเตอร์ เป็นต้น

ทำไมทุก Brand ถึงควรออกแบบ CI

การที่แบรนด์มี CI ที่มีเอกลักษณ์ สวยงาม และเป็นระบบระเบียบ เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ทำให้ลูกค้ารับรู้ถึงตัวตนของแบรนด์ จดจำได้อย่างชัดเจน โดดเด่นท่ามกลางคู่แข่งมากมายในตลาด ลองนึกถึงธนาคาร เพียงแค่เราเห็นสี ก็สามารถแยกแยะได้แล้ว ว่าสีไหนคือธนาคารใด ไม่จำเป็นต้องเห็นโลโก้ด้วยซ้ำ

อีกทั้งยังทำให้แบรนด์ มีข้อได้เปรียบในเรื่องความน่าเชื่อถือ และยังสื่อให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของแบรนด์ได้เป็นอย่างมาก สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับแบรนด์ได้เป็นอย่างดี

โดยนอกเหนือจากฝั่งลูกค้าแล้ว หากคุณมีอัตลักษณ์แบรนด์ที่แข็งแรง ชัดเจน จะช่วยทำให้ส่วนอื่น ๆ ของแบรนด์มีความชัดเจนตามไปด้วย ช่วยเพิ่มพูนการทำงานที่มีความสอดคล้องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น

ทำให้การทำงานภายในองค์กร สะดวก รวดเร็ว มีความชัดเจน มีความเข้าใจที่ตรงกันในสิ่งที่ต้องการออกแแบบและสื่อสาร ทำให้ได้รับประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ฝ่ายการตลาด หรือฝ่ายที่ติดต่อกับลูกค้า ทุกคนจะรู้ว่าควรสื่อสารแบรนด์ออกไปอย่างไร จึงช่วยลดโอกาสที่ชิ้นงานต่าง ๆ จะผิดพลาดได้อีกด้วย มากไปกว่านั้นยังสามารถนำไปประยุกต์และสื่อสารออกไปได้หลากหลายประเภทอีกด้วย

ออกแบบ CI สำคัญอย่างไรออกแบบ CI มีอะไรบ้าง

Cohesiveness

การสร้างอัตลักษณ์ข้องแบรนด์ที่สอดคล้องกัน ทำให้มั่นใจได้ว่า ทุกคนในองค์กรสามารถนำเสนอไปในทิศทางเดียวกันเมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า

Expertise

อัตลักษณ์ของแบรนด์จะช่วยทำให้แบรนด์ดูน่าเชื่อถือ มีความเป็นมืออาชีพ และดูเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมได้

Reliability

อัตลักษณ์ที่สร้างขึ้นอย่างพิถีพิถัน และได้มีการปลูกฝังในองค์กร จะช่วยสร้างมาตรฐานในการนำเสนอภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ดีในทุกช่องทาง

Authority

การมีอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแกร่ง จะทำให้แบรนด์แตกต่างจากคู่แข่ง และทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำได้อย่างง่ายดายผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ทำให้แบรนด์ของคุณมีอำนาจในตลาดมากขึ้น

โดยหากแบรนด์มีการออกแบบ CI ที่ถูกต้อง มีเอกลักษณ์ชัดเจน ร่วมกับมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ก็จะสามารถช่วยให้ลูกค้าสามารถจดจำแบรนด์ได้อย่างถาวร ดังนั้นการออกแบบ CI จึงถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญในการสร้างแบรนด์สำหรับทั้งธุรกิจเล็กและธุรกิจใหญ่ 
ออกแบบ CI ราคา

FAQ

บริการออกแบบโลโก้คืออะไร

ตอบ...

โลโก้มีความสำคัญอย่างไรทำไมถึงต้องมี

ตอบ...

ขั้นตอนการทำ โลโก้มีอะไรบ้าง

ตอบ...

ทำไมถึงจะต้องจ้าง BEP ออกแบบ โลโก้ ให้

ตอบ...

ออกแบบโลโก้ใช้เวลาเท่าไร แก้ไขได้กี่ครั้ง

ตอบ...

จ้าง freelance หรือ บริษัทออกแบบโลโก้ดีกว่ากัน

ตอบ...

บริการออกแบบ แบนเนอร์คืออะไร

ตอบ...

แบนเนอร์มีความสำคัญอย่างไรทำไมถึงต้องมี

ตอบ...

ขั้นตอนการทำแบนเนอร์มีอะไรบ้าง

ตอบ...

ออกแบบเนอร์ ราคาเท่าไร

ตอบ...

สอน Google Ads เบื้องต้น

ตอบ...

ทำไมถึงจะต้องจ้าง BEP ทำ แบนเนอร์ ให้

ตอบ...

Clients We Worked With

สนใจปรึกษาเรา

เริ่มพูดคุยกับเราเพื่อเริ่มต้นโปรเจกต์ของคุณ

Back to top