Font (ฟอนต์) คืออะไร?

Font (ฟอนต์) มาจากคำว่า Fount ที่แปลว่า สิ่งที่ถูกหลอม โดยมีต้นกำเนิดมาจากในสมัยก่อนหากต้องการพิมพ์ตัวหนังสือลงไปบนอะไรสักอย่างนั้นเราจะต้องใช้ “ตัวพิมพ์” ซึ่งมักจะสร้างมาจากโลหะที่เอามาหลอมลงในแม่พิมพ์ นั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการสร้างตัวอักษรสักหนึ่งตัว ไม่ว่าจะเป็นตัวหนา ตัวกว้าง หรือตัวเอียง เราจะต้องสร้างตัวพิมพ์ขึ้นมาใหม่เสมอ เพื่อรองรับตัวอักษรแบบนั้น ๆ โดยเฉพาะ จึงเป็นที่มาของการเรียกรูปแบบตัวอักษรที่แตกต่างกันว่า “ฟอนต์” นั่นเอง

 

ความหมายของฟอนต์

Font (ฟอนต์) หมายถึง รูปแบบหรือลักษณะของตัวพิมพ์นั้น ๆ ที่แม้ว่าจะมีแบบตัวอักษรเดียวกัน แต่ถ้าลักษณะต่างกันก็ถือว่าเป็นคนละฟอนต์ ยกตัวอย่างเช่น TH Sarabun New Regalar, TH Sarabun New Bold, TH Sarabun Italic และ TH Sarabun New Bold Italic จะเห็นได้ว่าทั้ง 4 ตัวพิมพ์นี้มีลักษณะหรือรูปแบบที่แตกต่างกัน จึงหมายความว่าเป็นตัวพิมพ์คนละฟอนต์นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม 4 ตัวพิมพ์นี้ยังถือเป็นแบบตัวอักษรเดียวกันอยู่ นั่นคือ TH Sarabun New ซึ่งมีความแตกต่างกันแค่เพียงความหนา ความกว้าง และความเอียง ดังนั้นเราจึงสามารถจัดกลุ่มตัวพิมพ์เหล่านี้ว่ายังเป็น Typerface เดียวกันได้

การเลือกฟอนต์สำหรับทำโลโก้

การเลือกฟอนต์สำหรับทำโลโก้แบรนด์นั้นเป็นถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะฟอนต์ที่เหมาะสมจะช่วยให้โลโก้ของคุณออกมามีความสมดุลและสวยงามมากยิ่งขึ้น ช่วยดึงดูดสายตาและการจดจำของผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้ง โดยคุณควรพิจารณาการเลือกฟอนต์จากหลาย ๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของฟอนต์ ความหนาแน่นของฟอนต์ การจัดเรียงตัวอักษร การเคลื่อนไหวของฟอนต์ และความโดดเด่นของฟอนต์

คำแนะนำสำหรับการเลือกฟอนต์ทำโลโก้

  • เลือกฟอนต์ที่เหมาะสมตามบริบทของแบรนด์
  • เลือกฟอนต์ให้ตรงกับความคุ้นเคยของผู้บริโภค
  • เลือกฟอนต์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น และไม่เหมือนใคร
  • เลือกฟอนต์ที่มีความอ่านง่าย เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อดึงดูดสายตาและการจดจำของผู้บริโภค

สนใจปรึกษาเรา

เริ่มพูดคุยกับเราเพื่อเริ่มต้นโปรเจกต์ของคุณ