Entry Page คืออะไร?

Entry Page (หน้าเพจ) หรืออาจจะรู้จักกันในชื่อ Home Page คือ หน้าของเว็บไซต์ของคุณที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจะได้ชมเป็นหน้าแรก โดยมักจะให้ข้อมูลโดยรวมของธุรกิจ และมีเมนูต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกไปดูส่วนอื่น ๆ ที่เขาสนใจได้

สนใจปรึกษาเรา

เริ่มพูดคุยกับเราเพื่อเริ่มต้นโปรเจกต์ของคุณ