Combination Mark Logo คืออะไร?

Combination Mark Logo คือ การออกแบบโลโก้ที่ประกอบไปด้วยรูปภาพ สัญลักษณ์ และตัวอักษรอย่างผสมผสานกัน โดยสามารถจัดวางทั้งสององค์ประกอบให้อยู่รวมกันหรือวางข้างกันก็ได้ ไม่มีข้อกำหนดตายตัว แต่สังเกตได้ง่าย ๆ ว่าโลโก้ประเภท Combination Mark Logo มักจะมี Wordmarks ร่วมด้วยเสมอ เช่น Burger king, Puma และ Domino Pizza เป็นต้น

สนใจปรึกษาเรา

เริ่มพูดคุยกับเราเพื่อเริ่มต้นโปรเจกต์ของคุณ