302 Redirect คืออะไร?

302 Redirect คือรหัสสถานะการตอบสนอง HTTP สำหรับประเภทของ Redirect คล้ายกับ 301 Redirect เพียงแต่เป็นการย้าย URL จากหน้าเพจเก่าไปยัง URL ใหม่ โดยที่จะส่งผู้เข้าใช้ไปยัง URL ใหม่ และแจ้ง Search Engine ให้ทราบว่า เป็นการย้าย URL แบบชั่วคราวเท่านั้น และจะกลับมาใช้หน้าเก่าอีกครั้ง

การเปลี่ยนเส้นทาง (Redirect) หรือย้าย Traffic ของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์และเครื่องมือ Search Engine ไปยังหน้าเว็บไซต์ที่คุณต้องการนั้นมีด้วยกันหลากหลายวิธี แต่วิธีหลัก ๆ ที่นิยมใช้กัน คือ 301 Redirect และ 302 Redirect ซึ่งจากมุมมองของผู้เข้าใช้งาน จะไม่เห็นความแตกต่างของสองรหัสนี้ แต่สำหรับเครื่องมือ Search Engine นั้น การ Redirect ทั้งสองนี้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

เนื่องจากประเภทของการ Redirect ที่คุณเลือกใช้อาจส่งผลกระทบโดยตรงกับการทำ SEO ของคุณ คุณจึงควรเลือกประเภทที่เหมาะสม โดยพิจารณาว่า การย้าย URL ใหม่ที่กำลังทำอยู่นั้น เป็นการย้ายแบบถาวรหรือเป็นเพียงการย้ายแบบชั่วคราวเท่านั้น

คุณสามารถเพิ่ม 302 Redirect และกำหนด URL ใหม่ได้ โดยการใส่โค้ด Redirect 302 / old-page.html / new-page.html ลงในไฟล์ .htaccess ของคุณ หากคุณใช้ Wordpress ก็สามารถใช้ Redirections Plug-in ได้เช่นกัน

302 Redirect ต่างจาก 301 Redirect อย่างไร? 

สำหรับผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์นั้นจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างระหว่าง 301 และ 302 Redirect เลย เพราะเป็นการย้ายผู้ใข้งานไปยัง URL ใหม่เหมือนกัน 

แต่สำหรับเครื่องมือ Search Engine แล้ว ทั้งสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เพราะการตีความและการจัดการการ Redirect นั้นไม่เหมือนกัน 

ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ 301 Redirect คุณกำลังสื่อว่า หน้าเพจนี้ถูกย้ายไปยังอีกที่หนึ่งอย่างถาวร และคุณไม่ต้องการนำเพจนั้นกลับมาอีก ซึ่งการเปลี่ยนเส้นทางแบบถาวรนี้จะเป็นการบอก Browser ว่าไม่มีหน้าเพจที่ต้องการสำหรับ URL นั้นแล้ว

กล่าวคือ URL นั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Google อีกต่อไป ทำให้เครื่องมือของ Search Engine นั้นสามารถทำการอัปเดตฐานข้อมูล ทำ Index สำหรับ URL ใหม่แทน และโอนส่วนของ Link Equity ไปยังหน้าเพจใหม่ได้เลย

แต่หากคุณใช้ 302 Redirect คุณกำลังส่งสัญญาณให้ Google เข้าใจว่า การย้าย URL นี้นั้นเป็นการย้ายเพียงชั่วคราวเท่านั้น และจะมีการกลับมาใช้ URL เดิมอีกครั้ง ดังนั้น Google จึงไม่จำเป็นที่จะต้องทำ Index สำหรับ URL ใหม่ ทำให้คุณยังสามารถรักษา Traffic, การจัดอันดับ (Ranking) และอำนาจ ชื่อเสียง การได้รับการยอมรับ (Authority) เอาไว้ได้

อย่างไรก็ตาม หากคุณมีการทำ 302 Redirect ในระยะยาวมาก ๆ Google จะถือว่านี่คือการย้ายแบบถาวรเช่นเดียวกับ 301 Redirect

คุณควรใช้ 302 Redirect เมื่อไหร่?

เนื่องจาก 302 Redirect เป็นเพียงการย้าย Traffic เพียงชั่วคราวเท่านั้น คุณจึงควรใช้ในกรณีที่คุณต้องการกลับไปใช้ URL เดิมในเร็ว ๆ นี้

โดยคุณควรใช้ 302 Redirect เมื่อ…

  • คุณกำลังทำการทดสอง A/B Testing ของหน้าเพจ เพื่อประเมินการทำงานและการออกแบบ โดยไม่กระทบ SEO
  • คุณต้องการรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าบนหน้าเพจใหม่ แต่ไม่ต้องการให้ส่งผลกระทบต่ออันดับปัจจุบันของเว็บไซต์
  • คุณกำลังอัปเดตหน้าเว็บไซต์บางหน้า แต่ต้องการให้ประสบการณ์ของผู้ใช้เข้าใช้งานมีความต่อเนื่อง ไม่สะดุด
  • คุณกำลังจัดการแก้ปัญหาหน้าเว็บไซต์ที่ใช้งานไม่ได้ แต่ยังต้องการให้ผู้เข้าใช้งานใช้งานได้เป็นปกติ
  • คุณกำลังทำการจัดโปรโมชั่น และต้องการโยก Traffic ผู้เข้าใช้งานไปยังหน้าเพจชั่วคราวสำหรับการขาย

ประเด็นหลัก ๆ คือ การทำ 302 Redirect นั้นเป็นเพียงการย้าย URL แบบชั่วคราวเท่านั้น ไม่ใช่การย้ายแบบถาวร

{{CTAWebsite="/blog"}}

สนใจปรึกษาเรา

เริ่มพูดคุยกับเราเพื่อเริ่มต้นโปรเจกต์ของคุณ