Corporate Identity คืออะไร?

Corporate Identity หรือเรียกย่อ ๆ ว่า CI คือ การออกแบบอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะตัวของแบรนด์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ถึงตัวตนของแบรนด์ผ่านภาพลักษณ์ ความคิด และรูปแบบนั้น ๆ ได้ ซึ่งก็คล้ายกับการที่เราจดจำลักษณะเฉพาะตัวของคน ๆ หนึ่งได้จากเพศ รูปร่างหน้าตา บุคลิกลักษณะ หรือรสนิยมความชอบ โดยการสร้าง CI จะช่วยให้แบรนด์นำเสนอตัวเองได้อย่างโดดเด่น  ดูน่าเชื่อถือ และแตกต่างจากแบรนด์อื่น ๆ ในตลาด

CI ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ๆ ได้แก่


1. Concept คือ แนวคิดของแบรนด์ เรื่องราวความเป็นมา เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และจุดเด่นต่าง ๆ ของแบรนด์ที่นำมาใช้ในการสื่อสารแบรนด์

2. Design การออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ เช่น โลโก้ สี รูปแบบตัวอักษร เป็นต้น

 

โดยในส่วนของ Design จะเป็นการออกแบบอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของแบรนด์ ให้เป็นที่จดจำของผู้บริโภค  เปรียบเสมือนกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติ ที่ช่วยกำหนดทิศทางสำหรับทุกบริบทในการออกแบบ และการนำเสนอแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น โลโก้ สี รูปแบบอักษร รวมไปถึงวิธีการใช้โลโก้ การจัดวางเลย์เอ้าท์ และทุกสิ่งที่ใช้ในสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ และ Social Media เรียกได้ว่าเป็นทุกสิ่งที่จะทำให้คนทั่วไปจดจำแบรนด์ของคุณได้ในแบบที่คุณต้องการ

 

แต่นอกเหนือจากการจดจำแบรนด์ของลูกค้าแล้ว การออกแบบ CI ก็ถือเป็นประโยชน์ต่อการทำงานภายในองค์กรเช่นเดียวกัน เพราะว่าการมีอัตลักษณ์แบรนด์ที่แข็งแกร่ง ชัดเจน ก็จะช่วยให้พนักงานเข้าใจในสิ่งที่แบรนด์ต้องการจะสื่อสารได้อย่างตรงกัน และทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง

สนใจปรึกษาเรา

เริ่มพูดคุยกับเราเพื่อเริ่มต้นโปรเจกต์ของคุณ