จ้างทำ Branding
ราคาเท่าไหร่?

Branding Calculator

"กลยุทธ์การทำ Branding คือ กำหนด Brand Mission สร้าง Brand Identity และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุด"
การสร้างแบรนด์ (Branding) คือ การสร้างภาพลักษณ์ สร้าง ความแตกต่างจากคู่แข่ง รวมถึงแสดงตัวตนของแบรนด์ออกมา อย่างชัดเจน เพื่อสื่อสารคุณค่าของแบรนด์ออกไปสู่สายตา ผู้บริโภค โดยมีเป้าหมายหลักคือ ทำให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ รับรู้ตัวตนของแบรนด์และจดจำแบรนด์เราได้ รู้ว่าแบรนด์เรา คือใคร แบรนด์เราทำเกี่ยวกับอะไร

คุณสามารถประเมินงบประมาณคร่าว ๆ ได้จาก "BEP Branding Calculator"
1

ต้องการ Market Research & Analysis

2

ต้องการทำ Brand Strategy หรือไม่

3

ต้องการทำ Brand Concept, Vision, Mission หรือไม่

4

ต้องการ Naming?

5

ออกแบบโลโก้

6

ออกแบบ CI (Corporate Identity)

7

มีแพคเกจจิ้งสินค้าด้วยหรือไม่

8

ต้องการออกแบบนามบัตร

9

ออกแบบ Asset เสริมเช่น (สมุด / ปากกา / เสื้อ)

ปรึกษาทีมงาน

สนใจทำ branding สร้างแบรนด์ใหม่ หรือ ต้องการทำโลโก้และ packaging ให้ product สามารถติดต่อสอบถามได้เลยทางไลน์

Website Design Pricing Calculator

1

What is your goal:

2

Do you need help with branding:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Price Calculator
คำนวณราคาเว็บไซต์