Img Alt tag คืออะไร?

Img alt tag หรือที่อาจจะรู้จักกันในชื่อ “Alt attribute” หรือ “Alt image” เป็นข้อความหรือคำอธิบายรูปภาพบนเว็บไซต์ เพื่อให้เครื่องมือการค้นหาของ Google เข้าใจว่ารูปภาพนี้คืออะไร มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับบทความและเว็บไซต์ของคุณ อีกทั้งการใส่ Img Alt tag จะช่วยให้รูปภาพของคุณสามารถปรากฎอยู่ในส่วนของ “Image” เวลาทำการค้นหาบน Google อีกด้วย

โดยการใส่ Img Alt tag นั้น จะส่งผลในเชิงบวกต่อการจัดอันดับในหน้า SERP (Search Engine Result Page) ของร้านค้า E-commerce ต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน

Img Alt tag มีไว้เพื่ออะไร?

Google Image นั้นเป็นเครื่องมือการค้นหาที่ใหญ่เป็นอันดับสอง รองจาก Google Search เลยทีเดียว นั่นแปลว่า รูปภาพนั้นมีความสำคัญต่อผู้คนที่กำลังค้นหาข้อมูล ทำให้ผู้คนเข้าใจสิ่งที่อยู่บนเว็บไซต์ของคุณได้ และช่วยเพิ่ม Traffic ให้กับเว็บไซต์ของคุณ

แต่เครื่องมือการค้นหาต่าง ๆ ของ Google ไม่สามารถตีความและเข้าใจรูปภาพได้ เข้าใจเพียง Text หรือตัวอักษรเท่านั้น ดังนั้นเมื่อเราแก้ไขปัญหาด้วยการใส่ Img Alt tag เข้าไปเพื่ออธิบายรูปภาพ ก็จะทำให้ Bot สามารถรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ และช่วยทำให้ได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นได้ มากไปกว่านั้น คุณสามารถใส่ Keyword ลงไปในส่วนนี้ได้ด้วยเช่นกัน

หลักการใส่ Img Alt tag

  1. คำอธิบายควรตรงกับรูปภาพ และใช้ Keyword เดียวกันกับหน้าเพจ
  2. ข้อความหรือคำอธิบายของรูปภาพนั้นควรจะสั้น กระชับ และเข้าใจง่าย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เพราะข้อความ Img Alt tag สั้น ๆ นั้นมีแนวโน้มที่จะได้รับการจัดอันดับโดย Google ที่ดีกว่า
  3. ไม่จำเป็นต้องใส่ Img Alt tag ในทุกรูป เช่น บางรูปที่ใช้สำหรับตกแต่งเว็บไซต์ สามารถเว้นไว้ได้
  4. ไม่ควรใช้คำซ้ำ ๆ กันในทุกรูปภาพ หากมีรูปภาพที่คล้าย ๆ กันหลายรูป ควรใส่ข้อความที่แตกต่างกันไป และมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น

สนใจปรึกษาเรา

เริ่มพูดคุยกับเราเพื่อเริ่มต้นโปรเจกต์ของคุณ