Meta description คืออะไร?

Meta description หรือที่อาจรู้จักกันในชื่อ Description tag คือ คำอธิบายภาพรวมเนื้อหาของเว็บไซต์ที่สั้น กระชับ และชัดเจน เป็นส่วนที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ได้ใน 120-160 ตัวอักษร อีกทั้งยังเป็นการดึงดูดให้ผู้อ่านเกิดการตัดสินใจคลิกเข้าชมเว็บไซต์ของคุณด้วย ซึ่งคำอธิบายนี้จะปรากฎอยู่ในบรรทัดที่สองของ Headline และ URL ในหน้าของ SERP (Search Engine Result Page) 

โดยการเขียน Meta description ที่ดีจะต้องประกอบด้วย Keyword SEO และมีเนื้อหาที่สอดคล้องกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการติดอันดับ SEO ทำให้เพจเว็บไซต์ของคุณนั้นสามารถขึ้นเป็นอันดับแรก ๆ บนหน้า Google ได้นั่นเองครับ

 

หลักการเขียน Meta description ให้น่าดึงดูด

  1. เลือกใช้ Keyword SEO ไม่เกิน 2 คำ และควรเป็นคำที่มีจำนวนการค้นหาสูง ๆ เพื่อทำให้ SEO ของคุณได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด รวมถึงต้องให้สอดคล้องกับ Meta Title เพื่อทำให้คำอธิบายของคุณเป็นธรรมชาติ เนื้อหามีความสอดคล้องกัน อ่านแล้วสามารถจับใจความได้

  1. เลือกวาง Keyword ในตำแหน่งช่วงต้นหรือช่วงกลางของข้อความ เนื่องจากพฤติกรรมผู้อ่านจะมีความตั้งใจอ่านในช่วงแรก ๆ มากกว่าช่วงท้าย ๆ ของเนื้อหา 

  1. จำนวนคำอธิบายที่เหมาะสมอยู่ที่ 120-160 ตัวอักษร เนื่องจากคำอธิบายที่ปรากฏอยู่ในหน้า SERP จะมีพื้นที่ที่จำกัด ถ้าหากมีคำอธิบายที่มากเกินไป คำเหล่านั้นรวมถึง Keyword อาจจะหายไปด้วย หรือเหลือเพียง “…” ดังนั้นควรเขียน Meta description ให้กระชับและตรงกลุ่มเป้าหมายจะดีที่สุด

 

สรุปได้ว่า การเขียน Meta description จะมีส่วนช่วยในการดึงดูดให้ผู้อ่านตัดสินใจคลิกเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ โดยหลักการเขียน Meta description ที่ดีจะต้องมี Keyword SEO ประกอบร่วมด้วย ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้เว็บไซต์ของคุณติดลำดับต้น ๆ บน Google 

ดังนั้นคุณไม่ควรละเลยในการเขียน Meta description มิเช่นนั้นทาง Google จะดึงข้อมูลที่ไม่ใช่ Keyword และนำมาเขียนให้กับเว็บไซต์ของคุณเอง คุณควรหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ด้วยการเขียนขึ้นมาเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับ

สนใจปรึกษาเรา

เริ่มพูดคุยกับเราเพื่อเริ่มต้นโปรเจกต์ของคุณ