Title tag คืออะไร?

Title tag เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ Meta Tag ซึ่งจะเป็นข้อความหรือคำอธิบายที่บ่งบอกชื่อเรื่องของหน้าเพจนั้น ๆ โดยจะปรากฎอยู่ด้านบนของ Web browser และลิ้งก์ในหน้า SERP (Search Engine Result Page) บางคนอาจเรียก Title tag ว่า Title Meta Tag หรือ Meta title ก็ได้เช่นกัน 

โดย Title tag นั้นมีความสำคัญอย่างมากในการทำ SEO เพราะจะเป็นส่วนที่บอก Google ว่า เว็บไซต์ของคุณแสดงผลเกี่ยวกับอะไร และเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกเขาค้นหาอย่างไร อีกทั้ง Title tag ยังเป็นข้อความที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจเว็บไซต์ของคุณ และมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าชมเว็บไซต์ด้วย Title tag จึงต้องมีความถูกต้อง และมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในหน้าเพจ

หลักการใส่ Title tag ที่ถูกต้อง

1. ใส่ Keyword ใน Title tag

เนื่องจาก Title tag เป็นสิ่งที่ Search Engine อย่าง Google ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก คุณจึงควรใส่ Keyword ลงไปใน Title tag เพื่อให้หน้าเพจของคุณติดอันดับบน SERP โดยควรใส่ Keyword ไว้ในช่วงแรกของ Title tag เพราะ Google มักให้ความสำคัญกับข้อความที่อยู่แรก ๆ มากกว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณไม่ควรใส่ Keyword มากจนเกินไป ใช้เพียง 1 Keyword ต่อ 1 หน้าก็เพียงพอแล้ว หากใส่มากไป อาจถูกมองว่าเป็น Spam ได้

2. เขียน Title tag ให้สั้น กระชับ และโดดเด่น

Title tag ควรมีความยาวไม่เกิน 60-65 ตัวอักษรเท่านั้น ควรเขียนให้สั้น กระชับ ชัดเจน และเป็นธรรมชาติ เนื่องจาก Google จะมีการจำกัดความกว้างของ Title ที่แสดงบนหน้าผลลัพธ์การค้นหาเป็น Pixel แต่ไม่ได้กำหนดจำนวนตัวอักษรที่ตายตัว และแต่ละตัวอักษรนั้นมีความกว้างที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นควรใส่ Title tag ให้เหมาะสมกับการแสดงผลด้วย

อีกทั้ง Title tag เป็นส่วนสำคัญที่ผู้ค้นหาจะเห็นเป็นอันดับแรก ดังนั้นคุณควรเขียนให้โดดเด่น และเข้าใจได้ง่าย เพื่อดึงดูดให้คนอยากคลิกเข้ามาในหน้าเว็บไซต์ของคุณ

3. ใส่ Title tag ในทุกหน้าเพจของเว็บไซต์

Tag บางตัวอาจจะไม่ต้องใส่ในทุกหน้าเพจ แต่สำหรับ Title tag แล้วเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากต่อการทำ SEO ดังนั้นจึงต้องใส่ในทุกหน้าเพจของเว็บไซต์ตามเกณฑ์ของ Google

สนใจปรึกษาเรา

เริ่มพูดคุยกับเราเพื่อเริ่มต้นโปรเจกต์ของคุณ