Anchor text คืออะไร?

Anchor text คือ คำหรือข้อความที่เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการทั้งภายในและภายนอก โดยอาศัยการฝังไฮเปอร์ลิงก์ (HTML) เข้าไปที่ข้อความนั้น ๆ มีจุดประสงค์เพื่อใช้อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ของคุณ

คำว่า “Anchor” มาจาก HTML เวอร์ชั่นเก่า จะอยู่ในรูปแบบของ Tag <a> โดย a คือ Anchor ที่หมายถึงจุดเชื่อมโยง แต่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเรียกว่า “ไฮเปอร์ลิงก์”


โดย SEO แบ่งรูปแบบของ Anchor text ออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่

  • Exact match - ใช้ Keyword แบบตรงตัวมาทำเป็นลิงก์ เป็นประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ช่วยเพิ่มอันดับ SEO ของเว็บไซต์ได้
  • Phrase match - ใช้ข้อความที่มี Keyword ที่ต้องการสำหรับหน้านั้น ๆ มาทำเป็นลิงก์
  • Partial match - ใช้คำที่เป็น Keyword แต่ไม่ได้เป็นการพิมพ์แบบตรง ๆ ทั้งหมด
  • Branded - เป็นการใช้ชื่อแบรนด์ หรือชื่อสินค้าและบริการ แบบตรง ๆ
  • Generic - เป็นการใช้คำ Call-to-Action ที่ทำให้คนอยากคลิก
  • Image alt text - เป็น Anchor text ที่อยู่ในรูปแบบของรูปภาพ โดย Google จะใช้ Alt text ของรูปภาพนั้น ๆ เป็น Anchor text
  • Naked URL - เป็นการใส่ URL ลงไปตรง ๆ เลย มักใช้กับการอ้างอิงแหล่งที่มาและรูปภาพ

ทำไม Anchor text จึงมีความสำคัญ ?

ในแง่ของ SEO เครื่องมือ Anchor text สามารถช่วยเพิ่มคะแนนการจัดอันดับโดยรวมของเพจได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้หน้าเว็บไซต์ของคุณสามารถติดอันดับบนหน้าแรก ๆ ของ Google ไม่ต่างอะไรจาก Backlinks แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยเครื่องมือการทำ SEO ในส่วนอื่น ๆ ร่วมด้วย

เทคนิคการทำ Anchor text

1. เขียน Anchor text ให้กระชับได้ใจความ


การเขียน Anchor text ที่ดีจะต้องแจ้งให้ผู้อ่านทราบเกี่ยวกับปลายทางของการคลิกลิงก์อย่างชัดเจน โดยไม่ต้องอาศัยการอ่านข้อความรอบข้าง ซึ่ง Exact match หรือ Phrase match เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์อย่างมาก เพราะสามารถบอกทั้ง Google และผู้เข้าใช้งานว่าลิงก์นี้มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ใด

ยกตัวอย่างเช่น: หากคุณต้องการลิงก์ออกจากหน้าเพจนี้ไปยัง คู่มือการค้นหาคำหลัก
แนะนำ : “...เรียนรู้เพิ่มเติมจากคู่มือการค้นหาคำหลัก
ไม่แนะนำ : “หากคุณเรียนรู้เพิ่มเติมจากคู่มือการค้นหาคำหลักของเรา..” หรือ “เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือการค้นหาคำหลักที่นี่

2. หลีกเลี่ยงการยัด Keyword เข้าไปทั้งหมด


Google จะมีการตรวจความหนาแน่นและความถี่ของการใช้ Anchor Text ว่ามีความเป็นธรรมชาติหรือไม่ หากคุณใช้คีย์เวิร์ดที่ไม่ตรงกับเนื้อหา หรือใช้คำซ้ำกันเยอะ Google อาจตัดสินใจเพิกเฉยต่อการทำ Anchor Text ของคุณ และทำให้คุณเสียโอกาสในการมีส่วนได้ส่วนเสียตรงนี้ไป ดังนั้นคุณควรเลือกใช้คีย์เวิร์ดอย่างประหยัดและเชื่อมโยงกับเนื้อหาให้มากที่สุด

คุณสามารถตรวจสอบ Anchor text ของคุณ (ทั้ง Backlinks และลิงก์อื่น ๆ) ได้อย่างง่ายด้วย Ahrefs Site Explorer เพียงเข้าไปที่ Site Explorer > Anchors 

3. สร้าง Anchor text ให้หลากหลาย


เมื่อคุณเชื่อมโยงคำหรือข้อความไปยังเนื้อหาทั้งภายในและภายนอกเว็บเพจ สิ่งสำคัญที่คุณสามารถควบคุมได้คือ การจัดแบ่งสัดส่วนที่ใช้ Anchor text ในแต่ละประเภทให้เหมาะสมและหลากหลาย

ข้อควรระวังคือ คุณห้ามใช้ Anchor text ประเภทเดียวกันในหน้าลิงก์เดียวกัน มิเช่นนั้น Google อาจมองว่าเป็นพฤติกรรมของสแปม เราจึงอยากแนะนำว่า คุณควรทำ Anchor text ให้หลากหลาย แต่ยังสามารถคงบริบทเดิมเกี่ยวกับปลายทางของลิงก์ไปได้เหมือนเดิม

คำถามที่พบบ่อย

Anchor text เป็นปัจจัยในการจัดอันดับ SEO หรือไม่ ?

คำตอบคือ “ใช่”
ตามที่คุณ John Mueller จาก Google ระบุไว้ว่า Anchor text มีหน้าที่เชื่อมโยงคำหรือข้อความไปยังเว็บไซต์อื่นเพื่ออธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม ด้วยเหตุนี้ Anchor text จึงมีความสำคัญต่อ SEO ครับ

 

ลิงก์รูปภาพมี Anchor text หรือไม่ ?

คำตอบคือ “มี”

เพราะ Google จะใช้ Image Alt text เป็น Anchor text ของรูปภาพนั้น ๆ ครับ

สนใจปรึกษาเรา

เริ่มพูดคุยกับเราเพื่อเริ่มต้นโปรเจ็คของคุณ