Zense

อัตลักษณ์ของ zense ที่สะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึกในของ Zense ในรูปแบบใหม่ ที่สะอาด ดูเรียบง่าย สัญลักษณ์สองเส้นนี้ แต่ละเส้นจะมุ่งหน้าไปตามกลุ่มเป้าหมายของตัวเอง

Branding

Zense คืออะไร

Zense เป็นแบรนด์เสื้อผ้าสำหรับเด็ก ที่ต้องการสร้างสะดวกสบายในการสวมใส่เสื้อผ้า มีความปลอดภัยสำหรับเด็ก นอกเหนือจากนั้นก็ความ สะอาด ท่ใี ห้ความรู้ถึงความอบอุ่นอย่างเป็นทำธรรมชาติตอนจากนี้ไปจะการอธิบายการใช้งานของโลโก้อัตลักษณ์ของ zense ที่สะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึกในของ Zense ในรูปแบบใหม่ ท่สี ะอาด ดูเรียบง่ายสัญลักษณ์สองเส้นนี้ แต่ละเส้นจะมุ่งหน้าไปตามกลุ่มเป้าหมายของตัวเอง

การสร้างแบรนด์ดิ้งเพื่อสร้าง Brand strategy

เครื่องหมายใหม่นี้เป็นแนวคิดที่เกี่ยกับกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ คือมีเสื้อผ้าสำหรับเด็กและเสื้อผ้าสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งกลั่นกรองถึงแก่นแท้ของแนวคิดนี้เพื่อทำงานเป็นไอคอนที่เรียบง่าย สัญลักษณ์สมัยใหม่ใหม่นี้จับคู่กับตัวอักษร ตัวพิมพ์เล็กซานเซอริฟ การออกแบบสัญษลักณ์โดยใช้ตัว Z  แบ่งออกจากกัน แล้วพลิกกลับด้าน ผลลัพธ์ที่ได้สะท้อนถึงพลัง แห่งความเป็นธรรมชาติ ดูสบายไปกับโทนสีที่สว่างสดใส่ ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงรูปลักษณ์ให้ทันสมัย ​​เพิ่มความน่าดึงดูดใจที่ดูอ่อนเยาว์ยิ่งขึ้น และปรับแต่งเอกลักษณ์สำหรับการใช้งานในทุกสิ่งตั้งแต่แอพ facebook, Instagram ไปจนถึงบิลบอร์ด โฆษณาสิ่งพิมพ์ และอื่นๆ

สนใจปรึกษาเรา

เริ่มพูดคุยกับเราเพื่อเริ่มต้นโปรเจกต์ของคุณ

Back to top