MyWaWa E-Marketplace for Business-to-Business

MyWaWa เป็น E-Marketplace Platform สำหรับผู้ประกอบการ ที่ทำธุรกิจ B2B (Business-to-Business) ผู้ประกอบการสามารถ ปิดดีลธุรกิจได้ แบบ End-to-End

e-marketplace

MyWaWa คืออะไร

MyWaWa เป็น E-Marketplace Platform สำหรับผู้ประกอบการ ที่ทำธุรกิจ B2B (Business-to-Business) ผู้ประกอบการสามารถ ปิดดีลธุรกิจได้ แบบ End to End

ด้วยระบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ตั้งแต่ Marketplace, Financial Service ไปจนถึง Logistic โดยมีเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาช่วย เช่น AI, Machine Learning และ Big Data ทำให้การทำธุรกิจมีประสิทธิภาพ และง่ายมากขึ้น

เป็นแพล็ตฟอร์มรวมผู้ผลิตและผู้ค้าส่งที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย (Mega Hub of Supplier)ผู้ประกอบการสามารถค้นหาผู้ผลิตและผู้ค้าส่งที่อยู่ ในหลากหลาย กลุ่มอุตสาหกรรม เช่น แบบเรียนและ อุปกรณ์การศึกษา, อาหารและเครื่องดื่ม, การพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ หรือเคมี เป็นต้น

มีการนำ Technology เข้ามาช่วยองค์กรในการ Transform การทำธุรกิจจากรูปแบบ Offline สู่ Onlineเพื่อตอบสนองกับยุค Digital Transformation โดยการเป็น Platform ที่เชื่อมระหว่างผู้ซื้อ ผู้ผลิต และผู้ค้าส่ง

E-marketplace

Features สำคัญภายในเว็บไซต์

- ปิดดีลธุรกิจได้ตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-End Transaction) ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถ ปิดดีลธุรกิจได้ตั้งแต่การพูดคุย เจรจาต่อรอง สร้างเอกสารทางบัญชี ชำระเงิน จนถึงการขนส่ง

- ระบบการชำระเงินสำหรับธุรกรรมแบบ B2B (Specific Payment Terms for B2B)มีระบบ Payment Terms ที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมแบบ B2B โดยเฉพาะ ไม่ว่าเป็นการให้ Credit, มัดจำ หรือ L/C

- สัญญาซื้อขายดิจิทัล (Smart Contract)สัญญาซื้อขายจะถูกจัดทำขึ้นในระบบ Blockchain ทำให้มีความปลอดภัย โปร่งสัย น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้

- แลกของรางวัล (Point and Reward) มีระบบการให้ Point เพื่อสะสมนำไปแลกของรางวัลของร้านค้านั้น ๆ ได้

- ระบบแชท (Chat System) สามารถทำการพูดคุย ติดต่อกันได้ภายในเว็บไซต์ อีกทั้งระบบแชทยังมีการ

UX/UI design

ขั้นตอนการทำงาน และการวางแผนการพัฒนา

เนื่องจาก MyWaWa เป็นเว็บไซต์ E-Marketplace ขนาดใหญ่ ต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะ เราจึงต้องแบ่งหน้าที่และขั้นตอนในการพัฒนาให้ดี เริ่มต้นด้วยการ Reseach ค้นหาทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบเว็บไซต์แบบ B2B จัดระเบียบและออกแบบ Element Branding ต่าง ๆ และเริ่มการออกแบบ UI Design ทำ User Testing กับผู้ใช้งานจริง ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อ ก่อนที่จะส่งมอบให้ทาง Developer ดูแลส่วนของการ Coding เมื่อเสร็จแล้ว จะเป็นเรื่องของทาง Business ในการดูแลแบะต่อยอดการโปรโมทเว็บไซต์

design system

การออกแบบ Design System

การออกแบบเครื่องมือที่จะช่วยให้ทีมงานได้ทำงานอย่างเป็นระบบ ทำให้ทีมงานสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น เป็นเครื่องมือหรือระบบ ที่จะสื่อสารกับทุกทีมได้อย่างดี Developer, Designer, Content, Manager etc. จะช่วยให้เรานำเสนอภาพลักษณ์องค์กรไปในทิศทาง เดียวกัน  อาทิเช่น ปุ่ม (Button) สี (Colours) ขนาดตัวหนังสือ (Typography) ฟอร์ม (Form) และสร้าง Component ต่าง ๆ

การออกแบบระบบ Design System จึงสำคัญอันดับต้น ๆ ของออกแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Web E-commerce, App, Game etc.

ภาพรวมการออกแบบเว็บไซต์

การออกแบบเว็บที่เป็น E-marketplace ที่แรกของประเทศไทยถือว่าเป็นงานที่ท่าทายมาก ขั้นตอนหรือขบวนการคิดเพื่อสร้างความแตกต่าง ระหว่างเว็บไซต์เป็น B2B กับ B2C และเพื่อทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจรูปแบบการใช้งานของเว็บไซต์ E-marketplace ที่เป็นรูปแบบของ Business to Business การซื้อขายแบบ B2B จะเริ่มด้วยการขอใบเสนอราคา การต่อรองราคา การยืนยันใบเสนอราคา ระบบเครดิตของร้านค้า ระบบชำระเงิน การขนส่ง เป็นต้น

สนใจปรึกษาเรา

เริ่มพูดคุยกับเราเพื่อเริ่มต้นโปรเจกต์ของคุณ

Back to top