LINEMAN Wongnai - Merchant Portal สำหรับร้านค้า

เว็บไซต์ที่ออกแบบมาสำหรับให้ความรู้ วิธีการใช้งาน โปรโมชั่นข่าวสารต่าง ๆ ของ LINEMAN Wongnai เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าที่ใช้แอปพลิเคชั่น สามารถเรียนรู้และเข้าใจวิธีการใช้งานแอปพลิเคชั่นได้ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงการเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าของตนเอง

LINEMAN Wongnai Merchant Portal คืออะไร

LINEMAN Wongnai Merchant Portal ถูกสร้างสรรค์มาเพื่อให้ร้านค้าภายในแอปพลิเคชั่นของ LINEMAN สามารถเข้าถึงความรู้ วิธีการใช้งาน โปรโมชั่นข่าวสารต่าง ๆ ของ LINEMAN Wongnai ได้อย่างง่าย

พ่อค้าแม่ค้าที่ใช้แอปพลิเคชั่น สามารถเรียนรู้และเข้าใจวิธีการใช้งานแอปพลิเคชั่นได้ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงการเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าของตนเอง อีกทั้งยังรวบรวมโปรโมชั่น ข่าวสาร และบทความต่าง ๆ สำหรับร้านค้าไว้ในที่เดียว เพื่อให้ความสะดวกกับพ่อค้าแม่ค้า โดยสามารถค้นหาทุกอย่างที่เป็นประโยชน์กับร้านค้าในที่เดียว

การกำหนดทิศทางในการออกแบบเว็บไซต์

LINEMAN Wongnai เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์และอัตลักษณ์องค์กรที่ชัดเจน เราสามารถนำรูปร่างของโลโก้ (shape) สี และอัตลักษณ์ขององค์กร มาปรับประยุกต์ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์

โดยจากอัตลักษณ์ที่มี เราทำการออกแบบเว็บไซต์โดยเน้นการใช้ภาพถ่ายจริง ที่สอดแทรก Element ภาพ Vector ตามเอกลักษณ์ของ LINEMAN Wongnai ที่มีความโดดเด่น เพื่อแสดงออกถึงความเป็น LINEMAN Wongnai ได้อย่างชัดเจน

การออกแบบระบบ CMS

การใช้ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ที่สามารถทำให้คุณแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลภายในเว็บไซต์ได้อย่างง่าย สามารถเพิ่มหรือลดเนื้อหาได้ โดยไม่กระทบต่อ Design เดิมที่ทำไว้ โดยทางเราได้ออกแบบและจัดทำระบบ CMS ไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้คุณสามารถนำเว็บไซต์ไปใช้ต่อได้อย่างง่ายดาย แม้ไม่มีความรู้ด้านการทำเว็บไซต์หรือ Coding ก็สามารถทำเองได้

ภาพรวมการออกแบบเว็บไซต์

เนื่องจากเว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมความรู้ วิธีการใช้แอปพลิเคชั่น LINEMAN ข่าวสาร บทความ และโปรโมชั่นต่าง ๆ สำหรับร้านค้าและพ่อค้าแม่ค้าโดยเฉพาะ เพื่อความสะดวกในการหาข้อมูล เราจึงจำแนกแยกข้อมูลให้ง่ายต่อการหา และเราไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญกับการออกแบบ Responsive ในทุก ๆ ขนาดหน้าจอ เพื่อให้กลุ่มคนทุกเพศทุถวัย สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ และอ่านได้โดยง่ายแม้ใช้เพียงแค่โทรศัพท์ในการเปิดเว็บไซต์เพื่อหาความรู้ก็ตาม

สนใจปรึกษาเรา

เริ่มพูดคุยกับเราเพื่อเริ่มต้นโปรเจกต์ของคุณ

Back to top