Energy Catalogue - แคตตาล็อคเทคโนโลยีด้านพลังงาน

การเพิ่มศักยภาพด้านภาพลักษณ์และการออกแบบผ่านเอกลักษณ์ของแบรนด์ การออกแบบเว็บไซต์ และ การพัฒนา UI ขององค์กร Energy Catalogue เพื่อเพิ่มการสื่อสารจากภายในสู่ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมความสร้างสรรค์

Energy Catalogue คืออะไร

แคตตาล็อกเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Project Catalogue) รวบรวมเทคโนโลยีด้านพลังงานที่สำคัญไว้เพื่อเป็นเครื่องมือ ช่วยให้ผู้วางแผนด้านพลังงาน หรือผู้พัฒนาโครงการด้านพลังงาน สามารถมองหาแนวความคิดในการนำเทคโนโลยีเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในบริบทที่เหมาะสม

แคตตาล็อกเทคโนโลยีพลังงาน มีการสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของแต่ละเทคโนโลยีไว้ พร้อมกับการวิเคราะห์ข้อดี/ข้อจำกัดของเทคโนโลยีดังกล่าว และตัวอย่างการนำไปใช้งาน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้อย่างสะดวก

แคตตาล็อคเทคโนโลยีพลังงาน จึงได้จำแนกแบ่งกลุ่มเทคโนโลยีเหล่านั้นตาม 3 แนวทาง ได้แก่ การแยกตามภาคส่วนที่สามารถนำไปใช้งานได้, การแยกตามข้อกำหนดของเมืองอัจฉริยะ (Smart City Indicator), และการแยกตามประโยชน์ของเทคโนโลยีใน 3 องค์ประกอบของประโยชน์ด้านพลังงาน ตาม “Energy Trilemma”

เริ่มต้นด้วยการออกแบบอัตลักษณ์

การออกแบบอัตลักษณ์นั้นมีความสำคัญในการสื่อสารระดับองค์กร และเพื่อใช้ในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ ถือเป็นการนำเสนอตัวตนจากภายในสู่ภายนอก

เราได้ออกแบบส่วนประกอบที่สำคัญของแบรนด์ให้มีเอกลักษณ์ และมีภาษาการสื่อสารที่นำไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร องค์ประกอบทั้งหมดถูกออกแบบและกำหนดวิธีการสื่อสารจากภายในสู่ภายนอก ซึ่งนำไปสู่ภาษาการออกแบบที่สมบูรณ์ และเชื่อมโยงถึงกัน

การออกแบบโลโก้ Energy Catalogue

การออกแบบโลโก้ที่ถูกขัดเกลาให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ และเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กรมีความแตกต่างและโดดเด่นได้อย่างชัดเจน เพื่อการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบ รวมถึงสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างแข่งแกร่ง

ด้านล่างนี้คือผลงานการออกแบบโลโก้แบรนด์ Energy Catalogue ที่นำเอาองค์ประกอบต่าง ๆ มารวมกัน

ภาพรวมการออกแบบเว็บไซต์

เว็บไซต์ถูกออกแบบเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีด้านพลังงาน และให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม โดยเว็บไซต์จะมีความสบายตา เข้ามาแล้วไม่อึดอัด สามารถเข้ามาเพื่อเสาะหาความรู้ได้อย่างสบายใจ

ข้อมูลต่าง ๆ ถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ไว้เป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้ชุดข้อมูลปะปนกัน โดยสามารถเข้าถึงแต่ละหมวดหมู่ได้จากเมนูด้านบน ซึ่งสะดวกต่อการใช้งานเป็นอย่างมาก

สนใจปรึกษาเรา

เริ่มพูดคุยกับเราเพื่อเริ่มต้นโปรเจกต์ของคุณ

Back to top