Bep Group Logo

Our branding process

ขั้นตอนการทำ Branding

การทำ Branding หรือการสร้างแบรนด์ คือหัวใจหลักในการเริ่มต้นสร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ และเป็นการวาง Position ให้กับธุรกิจของคุณในตลาด เพื่อให้คนจดจำแบรนด์ของคุณได้ การทำ Branding จึงเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความเข้าใจ และ ตระหนักถึงรายละเอียดของธุรกิจ และภาพรวมของแบรนด์ของคุณ

Scroll down to view our process
1

LISTENING

เราพร้อมรับฟังความคิดเห็นของคุณ ของแบรนด์ รวมไปถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมาย เราศึกษาแนวโน้มจากทั่วโลกและวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มประเภทธุรกิจของคุณ รวมไปถึง คู่แข่งทางการค้าของคุณ เพราะทั้งหมดนี้คือการค้นหาทิศทางที่ชัดเจนสำหรับแบรนด์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง !

2

CONSUMERS STUDY

เมื่อเราได้มุมมองที่ชัดเจนสำหรับทิศทางของแบรนด์ พื้นฐานสำคัญถัดไปคือ การเข้าใจกลุ่มลูกค้า เป้าหมาย เราจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลเชิงลึก เพื่อที่จะได้เข้าใจถึงสิ่งที่จะตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างดีที่สุด และเมื่อนั้นเราจะเริ่มสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) ให้กับแบรนด์ เพื่อขับเคลื่อนแบรนด์ ไปสู่จุดมุ่งหมาย

3

BRAND STRATEGY

วางกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่จดจำของผู้บริโภค สร้างความโดดเด่น สร้างความน่าเชื่อถือ รวมไปถึงขยายตลาด และเพิ่มยอดขายให้กับแบรนด์ โดยเราจะทำการกำหนด ทิศทางและเป้าหมายของแบรนด์ รวมไปถึงแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อสร้างแบรนด์ให้ประสบ ความสำเร็จ ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง

4

NAME DEVELOPMENT

หลังจากเราได้แนวคิดเกี่ยวกับแบรนด์ทั้งหมด เราจะไปสู่การ "ตั้งชื่อแบรนด์" ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่จะดึงดูด ผู้บริโภคเข้ามา เป็นความประทับใจแรก ชื่อของแบรนด์จึงต้องเป็นชื่อที่โดดเด่น เรียกง่าย ติดหู เข้าถึงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมไปถึงแสดงถึงอัตลักษณ์ของสินค้าหรือบริการของแบรนด์ได้เป็นอย่างดี

5

BRAND IDENTITY

ออกแบบอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของแบรนด์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ Corporate Identity (CI) เป็นวิธีที่แบรนด์จะนำเสนอตัวเองต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายนอกหรือภายในองค์กรเอง เพื่อทำให้แบรนด์นั้นโดดเด่น น่าเชื่อถือ และแตกต่างจากแบรนด์อื่น ๆ ในตลาด เพื่อทำให้ผู้บริโภคสามารถจดจำแบรนด์ได้ในแบบที่คุณต้องการ

6

LOGO DESIGN & VISUAL IDENTITY

ออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของแบรนด์ ด้วยกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์ผสมผสาน เข้ากับทิศทางของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น โลโก้ ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของการสร้างแบรนด์, สีของแบรนด์ ที่สามารถสื่อความหมายของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน, รูปแบบตัวอักษรสำหรับการสื่อสาร, รวมไปถึงภาพสื่อสารที่จะนำไปใช้ในสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ หรือ Social media

7

STATIONERY DESIGN

นำเอาองค์ประกอบต่าง ๆ มาออกแบบเป็นตัวอย่าง Mock-up หรือแบบจำลอง  เพื่อให้คุณสามารถเห็นภาพการนำไปใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็น นามบัตร หัวจดหมาย เครื่องเขียน โบรชัวร์ หรือแม้กระทั่ง บรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กว้างขึ้น และเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้จะบอกเล่าทิศทางของแบรนด์และสร้างความประทับใจแรกให้กับผู้บริโภคได้ในทันที

8

BRAND GUIDELINE

คุณจะได้รับ Brand Guideline ซึ่งเป็นแนวทางที่จะนำองค์ประกอบทั้งหมดไปใช้ได้กับทุก ๆ การสื่อสารของแบรนด์แบบครบถ้วนและมีมาตรฐาน ช่วยควบคุมคุณภาพของงาน เกิดความเข้าใจที่ดี เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ และทำให้ผู้บริโภคจดจำแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น นับเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้แบรนด์ของคุณประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง !

Start your brand

เริ่มต้นสร้างแบรนด์ของคุณ

หากคุณสนใจทำ Branding สร้างแบรนด์ใหม่ หรือต้องการทำ Logo และ Packaging ให้กับสินค้าและบริการของคุณ สามารถติดต่อเราได้เลยครับ

ติดต่อทีมงานทางไลน์
Back to top