Back

ตอบครบทุกคำถาม อาชีพ Digital Marketing ทำอะไรบ้าง?

Table of Contents

ในปัจจุบันผู้คนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และเชื่อมต่อกับโลกดิจิทัลได้จากทุกที่ตลอดเวลา ทำให้การทำการตลาดนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ธุรกิจต่าง ๆ ต้องมีการปรับตัวเพื่อเข้าถึงลูกค้าผ่านช่องทาง Social Media มากขึ้น ซึ่งทำให้ Digital Marketing หรือการตลาดดิจิทัล เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในยุคนี้

Digital Marketing คืออะไร?

Digital Marketing คือการทำการตลาดบนโลกดิจิทัล ที่มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และกระจายแบรนด์ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยจะเป็นการเข้าถึงจากทั้งทาง Search Engine และ Social Media Platforms ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Google, Yahoo, Website ต่าง ๆ, Facebook, Instagram, หรือ Twitter

การทำการตลาดออนไลน์นี้ นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จากยุคสมัย Traditional Marketing อย่างสิ้นเชิง เพราะเมื่อก่อนเรามักจะเห็นโฆษณาสินค้าหรือแบรนด์ผ่านบนหน้าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร จดหมาย ทีวีวิทยุ หรือบนป้าย Billboard ขนาดใหญ่ตามถนนและในห้างเท่านั้น เป็น One-way Communication ซึ่งไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันอีกแล้ว

โดยการทำ Digital Marketing นั้นสามารถใช้ประโยชน์จากโลกดิจิทัลในการเข้าถึงผู้คนได้เป็นอย่างดี ทั้งการโฆษณาสินค้า บริการ หรือประชาสัมพันธ์แบรนด์ เพราะในปัจจุบันทุกคนใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันกันหมดแล้ว การทำ Digital Marketing จึงสามารถทำการตลาดได้ตรงจุด เพิ่มการรู้จักได้ในวงกว้าง ตอบโจทย์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการสื่อสารแบบ 2-ways Communication สามารถโต้ตอบ พูดคุยกับลูกค้าได้โดยตรง แตกต่างจากแบบ Traditional Marketing ทำให้แบรนด์สามารถสร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นอีกด้วย

Digital Marketing ทำหน้าที่อะไรบ้าง?

หลักการทำงานของ Digital Marketing คือการสื่อสาร Key Message ผ่านกลยุทธ์ต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ สร้างความน่าเชื่อถือ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหน้าที่ของชาวการตลาด Digital Marketing คือนักวางกลยุทธ์ที่จะต้องทำการศึกษาหาข้อมูล สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด และดูแลการทำการตลาดต่าง ๆ เพื่อทำให้แบรนด์ สินค้า และบริการนั้น ๆ มีความน่าสนใจ ตอบโจทย์ลูกค้า และสร้างรายได้ให้กับแบรนด์มากที่สุด

โดยสิ่งที่นักการตลาด Digital Marketing จะต้องรู้นั้น ประกอบไปด้วย

SEO

เพราะ Google ยังคงเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกใช้ในการค้นหาคำตอบ การทำ SEO นั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับ Digital Marketing เป็นอย่างมาก การทำ SEO ย่อมาจาก Search Engine Optimization เป็นวิธีการที่ทำให้เว็บไซต์สามารถแสดงผลในหน้า Google search result ได้แบบไม่ต้องเสียเงินหรือจ่ายค่าโฆษณา หรือเรียกกันว่า “Organic search” ซึ่งการวางแผนในการทำ SEO ที่ดีอาจจะทำให้คุณสามารถเพิ่มปริมาณ Traffic หรือเพิ่มจำนวนคนเข้าเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักได้ในวงกว้าง โดย Algorithm ของ Google มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เหล่า Digital Marketing ทั้งหลายจึงต้องทำการอัปเดตความรู้ใหม่ ๆ และมีความเข้าใจ SEO เป็นอย่างดี เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

Content

Content marketing is king ! หนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดคือ การทำ Content เพราะมันคือการบอกเล่า”Key Message” เนื้อหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนสิ่งที่แบรนด์ต้องการนำเสนอไปยังกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นบทความ ข้อความขาย Infographic รูปภาพ หรือวิดีโอ สำหรับ Social Media ต่าง ๆ หรือบทความลงเว็บไซต์สำหรับ SEO โดยข้อความเหล่านี้ควรเป็นสิ่งที่น่าสนใจ สร้างสรรค์ สนุก ทำให้ผู้อ่านมีอารมณ์ร่วม และเป็นบทความที่เข้าใจได้ง่าย

Tools & Platform

เครื่องมือและแพลตฟอร์มต่าง ๆ สำหรับ Digital Marketing นั้นมีอยู่หลากหลายมาก โดยจะเรียกเครื่องมือเหล่านี้ว่า MarTech (Marketing Technology) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้นักการตลาดเข้าใจความสนใจ ความต้องการ และพฤติกรรมของลูกค้าได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกให้การทำการตลาดออนไลน์ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยเครื่องมือต่าง ๆ จะมีทั้งเว็บไซต์, Social Media, หรือจะเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมการตลาดได้อย่างรอบด้าน เช่น Email, CRM, Google Analytics, Google Search Console, Google Tag Manager, Meta Business Suite, Ads Manager, Google Ads, และ Keyword Research Tools เป็นต้น

Strategic Planning

การทำการตลาดไม่ว่าจะเป็นแบบดั้งเดิมหรือออนไลน์ ย่อมต้องมีการวางแผนกลยุทธ์อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการวางรูปแบบในการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่ต้องการ รวมถึงวิธีการสื่อสารในแต่ละช่องทางด้วย 

โดยนักการตลาดจะต้องเริ่มจากการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและเป้าหมายของการทำการตลาดให้ชัดเจน เลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม สร้าง Content ที่สามารถจูงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และมีการวัดวิเคราะห์ผลที่แม่นยำด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้ดียิ่งขึ้น

Data Analysis

นอกจากการวางแผนกลยุทธ์แล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำเป็นสิ่งที่จำเป็นไม่แพ้กันเลยครับ ในปัจจุบัน Data ที่เกี่ยวกับความสนใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเป็นบ่อน้ำมันของยุคสำหรับแบรนด์ต่าง ๆ เลยก็ว่าได้ เพราะมันคือการเข้าถึง Insight ที่มีประโยชน์ต่อการทำการตลาดสูงที่สุด ดังนั้นนักการตลาดจำเป็นที่จะต้องรู้จักใช้ข้อมูลที่เก็บมาจากเครื่องมือและแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถนำข้อมูลที่ได้มาทำแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Data Advertising

การซื้อสื่อโฆษณา เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ ของการทำการตลาดในยุคนี้ โดยนักการตลาดจะต้องรู้จักการทำงานโฆษณาออนไลน์ของแต่ละแพลตฟอร์ม และปรับแต่งเลือกใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยการทำโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์นั้น จะมีตัววัดผล KPIs อยู่ด้วยกันประมาณ 4 ตัว คือ Customer Acquisition Cost (CAC) ต้นทุนต่อการหาลูกค้าหนึ่งคน, Conversion Rates จำนวนคลิกที่แปลงเป็นยอดขาย, Social Media Reach จำนวนคนเข้าถึงโฆษณา, และ Customer Lifetime Value (LTV) มูลค่าของลูกค้าแต่ละคนที่มีต่อแบรนด์

หวังว่าบทความนี้จะช่วยทำให้คุณเข้าใจว่า Digital Marketing คืออะไร และมีหน้าที่อย่างไรบ้างมากขึ้นนะครับ และหากคุณกำลังมองหาบริษัทมืออาชีพที่จะช่วยคุณในเรื่อง Digital Marketing ที่สามารถให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนกับธุรกิจของคุณ ทางเรา BEP Digital Agency ยินดีให้คำปรึกษาเพื่อช่วยทำให้ธุรกิจของคุณสมบูรณ์ที่สุด ช่วยสร้างยอดขาย และทำให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้น นอกจากนี้ทางเรายังมีบริการ ออกแบบเว็บไซต์, UX/UI, Media design, Branding, และบริการอื่น ๆ อีกด้วยครับ

Blogs Recommended

Back to top