Back

ทุกเรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ Google Consent Mode

Table of Contents

สำหรับคนที่ทำโฆษณาทุกคนจะทราบดีว่า ปัจจุบันการเก็บข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์นั้นยากกว่าเดิมหลายเท่า โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เพราะในอดีตเรามีสิ่งที่เรียกว่า Cookies ซึ่งมีไว้เพื่อการทำแคมเปญทางการตลาดผ่านการทำ Funnel Marketing หรือการทำ Retargeting 

จากกฏหมาย PDPA ที่รัฐบาลไทยได้ออกมาเพื่อปกป้องเจ้าของข้อมูล ทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้เหมือนเดิม หากไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อีกทั้งเรื่องนี้ยังมีผลกระทบในเรื่องของ Cookies โดยตรง ซึ่งส่งผลต่อ Google ที่ใช้ Cookies เป็นตัวหลักในการทำโฆษณาไม่ว่าจะเป็น Google Analytics, Google Ads, Floodlight, และ อื่น ๆ จึงทำให้ช่วงก่อนหน้านี้เวลาทำโฆษณาแบบ Conversion เราจะสามารถเก็บ Conversion ได้ลดลง หากผู้ใช้งานไม่กดยอมรับการทำงานของ Cookies

ทาง Google ได้แก้ปัญหานี้โดยการออกระบบใหม่ที่ชื่อว่า “Google Consent Mode” ขึ้นมา ซึ่งเป็นระบบการขออนุญาตจากผู้ใช้งาน ในการขอเก็บข้อมูลบางอย่างบนเว็บไซต์ หากผู้ใช้งานยินยอมระบบ Cookies จะทำงานเหมือนเดิม แต่หากไม่ยินยอมการใช้งาน Cookies บางเว็บไซต์อาจไม่อนุญาตให้เข้าเว็บไซต์หรือให้ใช้งานเว็บไซต์ได้ แต่จะไม่สามารถทำ Action อื่น ๆ บนเว็บไซต์ได้เลย

แล้ว Google Consent Mode ทำงานอย่างไร?

Google consent mode จะขออนุญาตในการเก็บข้อมูลอยู่ทั้งหมดสองส่วน ได้แก่

  • Ad_storage : สำหรับการทำโฆษณา
  • Analytic_storage : สำหรับขออนุญาตเก็บข้อมูลใน GA4

ซึ่งจะแสดงผลเป็น Pop-up เวลาผู้ใช้งานเข้าเว็บไซต์มาใหม่

หากผู้ใช้งานเว็บไซต์ไม่ยอมรับ Cookies จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?

ส่วนนี้มักจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของ Web Admin แต่หากมีการกดไม่ยอมรับ อาจก่อให้เกิดผลกระทบได้ดังนี้

  1. เว็บไซต์ที่จำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่เข้าเว็บมา หากกดไม่ยอมรับ ผู้ใช้งานจะถูกส่งออกจากเว็บไซต์ไปในทันที หรืออาจจะถูกบล็อกการใช้งาน เนื่องจากไม่ยอมรับเงื่อนไข

  1. สามารถใช้งานได้ แต่ไม่สามารถทำ Action อื่น ๆ บนหน้าเว็บไซต์ได้ เช่น เข้าเว็บไซต์ไปเพื่อสั่งซื้อสินค้า แต่ไม่กดยอมรับ Consent เพื่อการเก็บข้อมูล อาจจะไม่สามารถสั่งซื้อได้ และทำได้เพียงแค่ดูรายละเอียดเท่านั้น

  1. หากมองในมุมของการตลาดและการโฆษณา การกดไม่ยอมรับ Cookies จะทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ตั้งแต่ Conversion / Site Visit Cookies / GA4 Pageview ดังนั้นจะส่งผลกระทบตอนวิเคราะห์ข้อมูล และการคำนวน Cost / Conversion ทำให้อาจมีราคาที่สูงขึ้น

สรุปควรติด Google Consent Mode หรือไม่?

เนื่องจากมีกฏหมายบังคับเรื่อง PDPA ดังนั้นเว็บไซต์ของคุณควรมีการติดตั้ง Content Banner ไว้ในเว็บไซต์เสมอครับ ซึ่งการติดตั้งนั้นไม่ยากเลยเพียงแค่ลองติดต่อเจ้าของเว็บไซต์หรือ Programmer ที่ดูแลให้เขาติดตั้งเพิ่มให้กับเรา เขาสามารถลองเสิร์ชหา Script ที่ทาง Google มีให้อยู่แล้ว และนำมาวางในเว็บไซต์ได้เลยครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับตัว CMS และระบบที่ใช้ทำเว็บไซต์ด้วยนะครับ 

หากอยากได้ข้อมูลเชิงลึก สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : 

Google consent :
https://support.google.com/analytics/answer/9976101?hl=en

GA4 conversion model : https://support.google.com/analytics/answer/10710245?sjid=17925612718173194108-AP

GTM cookie consent installation : 

https://support.google.com/tagmanager/answer/10718549?hl=en 

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.iodigital.com/en/history/intracto/everything-you-need-know-about-google-consent-mode 

{{CTA="/blog"}}

Blogs Recommended

Back to top