Back

Responsive Web Design : Beginner Guide

Table of Contents

การทำ Responsive web design คือ การออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์เหมือนกันในทุกอุปกรณ์ ในปัจจุบันผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะใช้ผ่านมือถือและแท็ปเล็ตเป็นหลัก ดังนั้นการทำเว็บไซต์ให้สามารถแสดงผลได้ในทุกอุปกรณ์นอกจากคอมพิวเตอร์นั้นมีความจำเป็นอย่างมาก

Responsive Design คืออะไร

หลักการการทำ Responsive Design คือการวาง layout ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ในทุกอุปกรณ์ตามขนาดแต่ละหน้าจอ ซึ่งนั่นหมายความว่า ไม่ว่าจะดูเว็บไซต์จากอุปกรณ์ไหนก็ตาม เว็บไซต์ควรจะแสดงผลเนื้อหาที่อ่านง่าย และผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถเปลี่ยนไปหน้าอื่นๆ หรือใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย

ประโยชน์ของ Responsive Web Design

ประโยชน์หลักของการทำ Responsive Design คือการเพิ่มประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้ดี การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องซูมเพื่ออ่านเนื้อหา หรือการขยับซ้ายขวา หรือ การเลื่อนและปัดเพื่ออ่านเนื้อหา หากพวกเขาใช้งานเว็บไซต์ผ่านหน้าจอเล็กๆอย่างเช่นมือถือ

นอกจากนี้ การทำ Responsive Design ยังช่วยให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ไม่ว่าจะผ่านอุปกรณ์ไหนก็ได้ได้อย่างราบรื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในยุคที่เน้นด้านประสบการณ์การใช้งานเป็นหลักอย่างยุดดิจิทัลในปุจจุบัน

การทำ Responsive Design ยังส่งผลต่อง search engine optimization (SEO) อีกด้วย เพราะ Google ได้ปรับ algorithm โดยจะมีการเลือกเว็บไซต์ที่มี UX ที่ดีขึ้นมาแสดงผลก่อน ดังนั้นหากเว็บไซต์ไม่สามารถแสดงผลได้ดีผ่านมือถือ จำนวนคนเข้าเว็บไซต์ของคุณอาจลดลงและอาจส่งผลถึงจำนวนลูกค้าหรือ lead อีกด้วย

อีกหนึ่งประโยชน์ที่สำคัญของ Responsive Design คือ ตัดปัญหาการทำเว็บไซต์หลายเวอร์ชั่นเพื่อการแสดงผลในแต่ละอุปกรณ์ หากใครได้ศึกษา เรื่อง screen fragmentation มาบ้างอาจจะพอทราบว่าในปัจจุบันมีมือถือหลายรุ่นหลายยี่ห้อที่ออกมาขายในตลาดซึ่งแต่ละยี่ห้อมีขนาดหน้าจอที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งถ้าหากเราจะต้องทำเว็บไซต์หลายเวอร์ชั่นเพื่อตอบโจทย์การแสดงผลในทุกอุปกรณ์นั้นน่าจะทำได้ยาก การใช้ Responsive Design เข้ามาช่วยออกแบบเว็บไซต์จะช่วยลดเวลา และช่วยให้การสร้างเว็บไซต์นั้นง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

สรุป การทำ Responsive Design ให้กับเว็บไซต์นั้นมีความสำคัญมาก เพราะปัจจุบันอยู่ในยุคที่เรียกว่า mobile first world ซึ่งเป็นยุคที่จะเน้นการเข้าถึง content ในเว็บไซต์จากอุปกรณ์ไหนก็ได้โดยที่ยังแสดงผลและใช้งานเว็บไซต์ได้เหมือนเดิม ดังนั้นการทำ Responsive Design จะช่วยเสริม user experience (UX) และยังส่งผลดีต่อ SEO และช่วยให้เราสามารถสร้างเว็บไซต์ที่สวยดูดี ทันสมัยและใช้งานได้ในทุกอุปกรณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับธุรกิจหากต้องการที่จะประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลสำหรับปี 2023

{{CTAWebsite="/blog"}}

Blogs Recommended

Back to top